DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a .hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes rendjét biztosítsa, a domain használóinak és másoknak a jogait megóvja, a 2001. évi CVIII. törvény 15./A§-ában foglalt önszabályozás lehetőségeivel élve megalkotta a jelen Domainregisztrációs Szabályzatot. Jelen Domainregisztrációs Szabályzat a tárgyban készült szerződéses rendszer részeként került kiadásra és azt a rendszer alkalmazása során minden külön hivatkozás nélkül alkalmazni kell.
I. Fejezet: A Domainregisztrációs Szabályzatban használt fogalmak
A jelen Domainregisztrációs Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az alábbi fogalmakat a következő értelemben használja:
Domain:
Önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.
Domain név:
Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű, vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő.
Felső szintű domain:
Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu domain.
Második szintű domain:
Közvetlenül a .hu felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu).
Közdomain:
A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű Internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó web szerverén hozza nyilvánosságra.
Delegálás:
A domain névvel azonosított Internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.
Regisztrálás:
A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.
Fenntartás:
A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a .hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az Internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.
Regisztrátor:
A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.
Igénylőlap:
A domain-igénylőtől vagy domain-használótól adatokat és nyilatkozatokat bekérő irat, amelyet a domain-igénylőnek vagy domain-használónak aláírásával kell ellátnia. Az Igénylőlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része.
Domain-igénylő:
Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.
Domain-használó:
Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.
Adminisztratív kapcsolattartó:
A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.
Technikai kapcsolattartó:
A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.
Nyilvántartó:
A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).
Nyilvántartás:
A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben őrzött adatok, amelyek a domain-delegálásokkal kapcsolatosak.
Web szerver:
A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk Internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu).
Tanácsadó Testület (TT):
A Nyilvántartó mellett működő, felkért független szakértőkből álló bizottság, amely a még nem delegált domainek delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerűségét.
Panaszos:
akinek jogos érdeke fűződik a domain név delegálásának a Szabályzatba ütközésének megállapításához.
Panaszolt:
a domain használó, akivel szemben a részére történt domain delegálás Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik.
Eseti Választottbíróság:
Független jogász és informatikai szakemberekből esetileg összeállított, a domain-használó és a Regisztrátor vagy Nyilvántartó, illetve a harmadik személy - fél, - (aki egy delegált domain névvel kapcsolatban keresettel élt) által választott, általában háromtagú testület, amelynek döntése a választottbíróságról szóló 1994. évi LXXI. tv. értelmében jogerős bírói ítélet hatályával bír.
Alternatív Vitarendező Fórum:
a Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációval kapcsolatos kérelmek tárgyában a Domainregisztrációs Szabályzat és a külön eljárási szabályok szerint járjon el.
Kérelmező:
az, aki jogának sérelme miatt az Alternatív Vitarendező Fórumtól kéri egy adott domain delegálásának visszavonását vagy átruházását.
Kérelmezett:
az a domain-használó, akivel szemben az Alternatív Vitarendező Fórumtól az általa használt domain átruházását vagy visszavonását kérik.
További részletek domainregisztracios_szabalyzat.pdf Domainregisztrációs szabályzat pdf 446 kB Letöltés
Keresés a Visualnet oldalain Gyorskeresés a Visualnet weboldalon
Szerezzen több látogatót weboldalára.
Mi megteremtjük a lehetőséget arra, hogy tudja értékesíteni termékét vagy szolgáltatását. Bővebben
utazom.hu szállásportál
Copyright (c) Visualnet Kft.
All rights reserved
Adatvédelem
Keresőoptimalizálás SEO | Főoldal | Rólunk | Szállásadóknak | Szolgáltatásaink | Tárhelyek | Referenciák | Hasznos | Kapcsolat |